0404

Повнотекстова база даних «Залізнична україніка» НБ УДУНТ (https://crust.ust.edu.ua/home) поповнилася електронною копією книги Земблинов, С. В. Задачник по станциям и узлам. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Трансжелдориздат, 1937. 95 с. (Сканувала Хилюта В.П.) (https://crust.ust.edu.ua/items/ad4c1d80-c23a-4e1c-9097-e71d6a7ced39)

Книга, що висвітлює питання перебудови та розвитку проміжних, дільничних та вузлових станцій, представляє собою задачник з рішеннями, наведеними у вигляді схематичних креслень та коротких розрахунків.

Будучи схвалена ЦУУЗом НКПС як навчальний посібник для студентів транспортних втузів, вона водночас може служити посібником для інженерно-технічних працівників щодо складання проектів перебудови та розвитку залізничних станцій та вузлів.

Книга виходить у другому виданні, значно доповненому в порівнянні з першим виданням, випущеним у 1934 r. Інститутом заочного підвищення кваліфікації ВСНІТО.