Інформаційно-бібліографічний відділ (ауд. 263)


Інформаційно-бібліографічний відділ – структурний підрозділ бібліотеки, який забезпечує довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів/користувачів у відповідності з направленістю навчальної, наукової та виховної діяльності університету. Призначення відділу – це організація, комплектування, формування, використання та реклама довідково-бібліографічного апарату на традиційних друкованих або електронних носіях інформації.
Інформаційно-бібліографічний відділ як структурний підрозділ бібліотеки був створений у 1954 році.
В інформаційно-бібліографічному відділі знаходяться бібліографічні картотеки, які розкривають зміст періодичних видань та збірників і допомагають при написанні докладів, рефератів, курсових та дипломних робіт. Насамперед, це головна довідкова картотека газетно-журнальних статей, яка призначена для підбору літератури по різним темам. Картотека „Історія ДІІТу” вміщує описи статей про історію та сучасне життя нашого вузу. В картотеці “Дніпропетровська область” зібрана література про історію, політику, економіку, культуру нашого краю. Картотека опублікованих праць вчених УДУНТу відображає всі публікації співробітників УДУНТу в періодичних виданнях та збірниках. Також окремо є картотека Книги викладачів ДІІТу. 
Паралельно зі звичайною картотекою створюється електронна картотека та база даних повнотекстових документів. Підключення до Інтернету дає можливість виходити на сайти та користуватись електронними каталогами Національної бібліотеки ім. Вернадського, Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки, інших провідних бібліотек України та зарубіжжя. 
Читачі бібліотеки можуть користуватися ліцензійними інформаційними ресурсами: БД EBSCO (повнотекстові БД іноземних журналів), довідково-правова інформаційна система ЛІГА-ЗАКОН, словники, енциклопедії тощо. 
Фонд відділу – це переважно література інформаційного характеру - різні енциклопедії (економічна, історична, географічна та ін.), довідники, словники.
Журнал "Офіційний вісник України” (в електронному варіанті) друкує Закони України, Постанови Кабінету Міністрів, Верховної Ради, нормативні документи різних Міністерств та відомств.


Графік роботи відділу:

  • пн.-чт. з 9.00 до 16.45, п'ятниця – до 15.30
  • перерва з 11.15 до 12.00
  • Вихідний – субота, неділя

Завідувач відділом – Покровська Наталія Василівна 

Тел.: 7-22 (внутр.)
E-mail [email protected]