Відділ бібліотечно-інформаційних технологій (ауд. 166)


Відділ бібліотечно-інформаційних технологій (ВБІТ) є структурним підрозділом науково-технічної бібліотеки університету. ВБІТ здійснює удосконалення існуючих, розробку та впровадження нових технологічних бібліотечно-інформаційних процесів на основі їх автоматизації, комп’ютеризації, нових інформаційних і комунікаційних технологій з метою підвищення якості бібліотечних продуктів і послуг (інформаційних, інформаційно-аналітичних, бібліотечно-бібліографічних, соціокультурних, редакційно-видавничих, із основ інформаційної культури  та ін.)
Для якісного функціонування відділу бібліотечно-інформаційних технологій НТБ необхідним є виконання завдань зі створення та напрацювання нових методик бібліотечно-інформаційного виробництва й сервісу у напрямках, спрямованих на задоволення інформаційних потреб користувачів (університетської спільноти):

 • інформаційно-аналітична діяльність;
 • редакційно-видавнича та публікаційна діяльність;
 • інтеграція результатів наукових досліджень вчених університету до міжнародного науково-інформаційного простору;
 • автоматизація бібліотечно-інформаційних процесів і програмне забезпечення.

В ході реалізації основних завдань ВБІТ реалізуються наступні функції:

 • проведення бібліо – та наукометричних досліджень, складання аналітичних звітів і рекомендацій щодо підвищення рівня цитування вчених та авторитету періодичних видань університету на міжнародній науковій арені та їх просування до наукометричних  БД.;
 • супроводження веб-сайту науково-технічної бібліотеки;
 • організація та підтримка БД «Публікаційний профіль університетської науки»;
 • надання редакційних послуг для наукового журналу «Наука та прогрес транспорту» – координація руху журнальних статей, аналіз та коректура їх метаданих, послуги бібліографа та перекладача, взаємодія з авторами, менеджмент і реклама журналу та ін.;
 • супроводження веб-сайту наукового журналу «Наука та прогрес транспорту»;
 • інтеграція журналу «Наука та прогрес транспорту» до міжнародних інформаційних систем науково-технічної інформації, в т.ч. до наукометричних БД;
 • організація роботи по експлуатації та адмініструванню програмного забезпечення для реалізації процесів бібліотечно-інформаційного виробництва й сервісу: АБІС «ІРБІС», ПЗ «DSPACE», ПЗ «ОJS» тощо;
 • облік комп’ютерної техніки та якісне функціонування комп’ютерної мережі;
 • складання організаційно-розпорядчої, методичної та технологічної документації відділу;
 • координація діяльності та надання методичної допомоги відділам бібліотеки з питань інформатизації;
 • проведення семінарів, тренінгів, конференцій з питань розвитку нових сфер бібліотечно-інформаційної діяльності університетської бібліотеки;
 • науково-дослідна робота у галузі бібліотекознавства, книгознавства та інформології як складової соціальних комунікацій.

До складу відділу входять: 

 • сектор інформаційної аналітики; 
 • сектор підтримки автоматизованої бібліотечної системи та програмного забезпечення.


Графік роботи відділу:

 • пн-чт. з 9.00 до 16.45, п'ятниця – до 15.30
 • перерва з 11.15 до 12.00
 • Вихідний – субота, неділя

Завідувач відділом Щербатюк Тетяна Григорівна

Тел.: 2-06 (внутр.), 373-15-06 (міський)
E-mail: [email protected]