1805

Рід. Міфи і легенди Ук-Ра-їни/ В. Ю. Шевцов. – Дніпро: АРТ-ПРЕС, 2015. – 288 с.

Книга, яку читач тримає в руках, є продовженням видання «Оберіг. Міфи і легенди Ук-Ра-їни». Після виходу «Оберегу» в 2010 році підбірка казок, легенд, переказів та історії та історій давнини поповнилася новими сюжетами, більшість з яких подані не стільки в художньому форматі, скільки в намаганні донести до читача цікаву інформацію, як про міфологічну історію українського етносу, так і його світоглядну. Остання набуває містично-філософського характеру, особливо в «Розмовах з Родом», де етнічна спадщина перемішується з сучасним науковим світоглядом.