0206

Правознавство : навчальний посібник / В. П. Іващенко, І. М. Фріман, Є. М. Фріман ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. - 2-ге вид. - Дніпро : Акцент ПП, 2022. - 222 с.

      Викладені поняття правознавства, предмет, метод і функції правознавства, система права. В розділах навчального посібника розглянуто поняття та зміст основних напрямків правознавства. Відображено джерела правознавства, законні, підзаконні та локальні нормативно-правові акти правознавства, поняття та види суб’єктів правознавства. Проаналізовано поняття різноманітних галузей права, момент виникнення правовідносин, розглянуто поняття злочину, сутність та зміст сімейного права. Розглянуто поняття покарання та його види, види службових злочинів, службового недбальства та службового підроблення, корупції.

    Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних  закладів за напрямом «Менеджмент» та інших спеціальностей.