2707

Комп’ютерне моделювання процесів біологічної очистки стічних вод : монографія / М. М. Біляєв, В. А. Козачина, О. Ю. Гунько, М. В. Лемеш. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2023. - 186 с.


У монографії розглянуто питання біологічної очистки стічних вод. Велику увагу приділено розробці математичних моделей для оцінки ефективності використання та моделювання роботи біореакторів. Представлено результати розрахунку ефективності біологічної очистки стічних вод у біореакторі при точковому впорскуванні активного мулу та використання пластин.

Для студентів, аспірантів, наукових працівників, що спеціалізуються в галузі водопостачання, водовідведення, очистки стічних вод, математичного моделювання.