2707

Промисловий транспорт. Переробна спроможність вантажних фронтів: приклади та задачі: навчальний посібник/ М. І. Березовий, І. Я. Сковрон, С. В. Боричева, В. В. Малашкін. – Дніпро: Український державний університет науки і технологій, 2023. – 135 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо визначення переробної спроможності вантажних фронтів пунктів навантаження та вивантаження масових сипучих вантажів.

Призначений для виконання практичних і самостійних робіт, курсового та дипломного проєктування студентами, що навчаються у вищих навчальних закладах за напрямом 275 «Транспортні технології» і вивчають дисципліну «Промисловий транспорт».