0206

Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи : колективна монографія / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. - Дніпро : [б. и.], 2023. - 364 с.

Колективна монографія містить широке коло питань розвитку чорної металургії, які розглядаються в контексті теоретичних, економічних та технологічних особливостей сучасного стану та еволюції. Аналізуються підходи та способи забезпечення сталого розвитку гірничо-металургійного комплексу України в умовах світового та вітчизняного виробництва металопродукції, а також відновлення металургії України після її руйнації внаслідок воєнної агресії РФ. Розглянуто сучасні металургійні процеси та інноваційні технології управління сталим розвитком. Представлено методичні розробки щодо аналізу виробництва, моделювання і прогнозу очікуваних перспектив. У кожному розділі наведено цілі та результати досліджень металургійних процесів, а також список рекомендованих бібліографічних посилань.

Книга призначена для широкого кола фахівців чорної металургії та суміжних з нею спеціальностей, а також студентів металургійних, економічних і адміністративних профілів вищих навчальних закладів.