3005

Металургія кольорових металів: навчальний посібник для закладів вищої освіти/ Ю. С. Пройдак, В. С. Ігнатьєв, С. М. Підгорний, А. М. Головачов. – Дніпро: ПБТ «Економіка», 2023. – 168 с.

Наведена класифікація кольорових металів, їх властивості та головні галузі застосування, загальна характеристика рудних матеріалів та методів їх збагачення, стан сировинної бази кольорової металургії України. Розглянута узагальнена схема методів виробництва кольорових металів та основи піро-, гідро- і електрометалургійних процесів їх виробництва.

Окремо розглянуто питання металургії алюмінію, титану, міді, нікелю та вторинних кольорових металів, де наведені їх властивості, сировинна база та схема технологічного переробу до готової продукції.

Наведені питання для самоперевірки.