3005

Кадровий менеджмент : навчальний посібник / В. П. Іващенко, І. М. Фріман, Є. М. Фріман ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. - Дніпро : Акцент ПП, 2022. - 178 с.


У навчальному посібнику висвітлено поняття і сутність кадрового менеджменту, предмет та завдання, а також його суб’єкт і об’єкт.

Визначено поняття та ознаки персоналу та людських ресурсів, суть, види та цілі мотивання та стимулювання праці. Проаналізовано поняття та види кадрової політики організації. Розглянуто поняття, сутність, мета, види та методи оплати праці.

Розкрито система підготовки кадрів та система оцінки управлінського персоналу. Розглянуто мотивуючі фактори кадрового менеджменту, проаналізоване трудове законодавство.

Начальний посібник призначений на студентів закладів вищої освіти технічного та управлінського профілю.