Цифрове видавництво в Бібліотеці (Library Publishing) УДУНТ спеціалізується на видавництві публікацій відкритого доступу на основі ліцензій Creative Commons (CC BY): електронних наукових журналів, монографій, підручників, збірників доповідей наукових конференцій.

Цифрове бібліотечне видавництво сприяє підвищенню рівня цінності університетської науки та освіти, розвитку можливостей членів академічної спільноти широкого наукового і громадського обміну відкриттями та ідеями, збереженню й доступності результатів досліджень та унікальних історичних документів УДУНТ.

Основні видавничі ресурси Бібліотеки є ресурсами відкритого доступу та включають в себе: репозитарій CRUST, 2 рецензованих наукових журнали, щорічники доповідей наукових конференцій, е-книги (підручники, навчальні посібники, монографії). 

Основні видавничі послуги спрямовані на підтримку виробництва, розповсюдження та збереження академічних і наукових робіт; а також на консультування університетської спільноти зі створення наукових праць, опублікування їх у відкритому доступі, авторському праві, метаданих, аналітики, наданні видавничого досвіду редакціям інших видань університету при переході на платформи OJS, OCS та OMP.

Видавнича діяльність наукової бібліотеки зосереджує зусилля на максимізації впливу публікацій УДУНТ в межах міжнародної наукової, освітньої та громадської сфери й сприянні вільному обміну знаннями.

В цифровому виданні книг (підручників, навчальних посібників, монографій) Цифрове видавництво в Бібліотеці співпрацює з редакційно-видавничим сектором Центру вебменеджменту університету.

Наш Університет:

- в SPARC Europe https://sparceurope.org

- у глобальній Коаліції Бібліотек-Видавців: Library Publishing Directory https://librarypublishing.org/lp-directory

- IFLA, Global Library Publishing Map (Library Publishing Interest Group) https://lib-pub.org/ 


В рамках бібліотечного видавництва створюються:

- журнал "Наука та прогрес транспорту" (Science and Transport Progress);

- журнал "Антропологічні виміри філософських досліджень" (Anthropological Measurements of Philosophical Research);

- журнал наукових доповідей конференції "University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings";

- репозитарій CRUST;

- матеріали конференцій "Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій";

- E-книги (Українською);

- Мультимедіа: Відкриті освітні ресурси / Open Educational Resources (серія відео лекцій); Відкриті знання в університетах України: відкриті освітні ресурси (цикл вебінарів для спільнот ЗВО)