Цифрове видавництво (Library Publishing) в Бібліотеці спеціалізується на виданні електронних наукових журналів, монографій, збірників матеріалів наукових конференцій.

Цифрове бібліотечне видавництво сприяє підвищенню рівня цінності університетської науки, розвитку можливостей дослідників для широкого наукового і громадського обміну відкриттями та ідеями, збереженню й доступності результатів досліджень та унікальних історичних документів ДНУЗТ.
Основні видавничі ресурси бібліотеки є ресурсами відкритого доступу та включають в себе: репозитарій eaDNURT, 2 рецензовані наукові журнали, журнал конференції, матеріали 2-х конференцій. Основні видавничі послуги спрямовані на підтримку виробництва, розповсюдження та збереження наукових робіт; а також на консультування університетської спільноти зі створення наукових праць, опублікування їх у відкритому доступі, авторському праві, метаданих, аналітики, наданні видавничого досвіду редакціям інших видань університету при переході на платформи OJS та OCS.
Видавнича діяльність бібліотеки зосереджує зусилля на максимізації впливу публікацій ДНУЗТ в межах міжнародної наукової та громадської сфери та сприянні вільному обміну знаннями.
В рамках бібліотечного видавництва створюються:
- журнал "Наука та прогрес транспорту" (Science and Transport Progress);

- журнал "Антропологічні виміри філософських досліджень" (Anthropological Measurements of Philosophical Research);

- журнал конференії "University Library at a New Stage of Social Communications Development";

- репозитарій  CRUST;

- матеріали конференцій "Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій";

- E-книги (Українською);