1810
Взаємодія видів транспорту: навчальний посібник/ М. І. Березовий, Т. В. Болвановська, В. В. Малашкін, С. В. Боричева, П. І. Стехін, М. Є. Перепічко. – Дніпро: Український державний університет науки і технологій, 2023. – 204 с.

          У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо взаємодій видів транспорту при здійсненні вантажних перевезень, основи технології функціонування та взаємодії видів транспорту в перевантажувальних терміналах, морських та річкових портах.

            Призначений для вивчення теоретичного матеріалу студентами, що навчаються у закладах вищої освіти за напрямом 275 «Транспортні технології» і вивчають дисципліну «Взаємодія видів транспорту».