2707

Вибір раціональних параметрів номінального режиму пасажирських електровозів : монографія / Г. К. Гетьман, С. В. Арпуль, В. Є. Васильєв, С. М. Голік. - Дніпро : ТОВ підприємство "Дріант", 2022. - 181 с.

У монографії наведено основні результати досліджень з вибору раціональних параметрів номінального режиму пасажирських електровозів і ряду потужностей тягових модулів для забезпечення заданого обсягу пасажирських перевезень.

Книга розрахована на студентів, які навчаються за спеціальністю «Електричний транспорт», а також інженерно-технічних працівників підприємств, що здійснюють розробку, створення та експлуатацію тягових засобів електричного транспорту.