2305

Повнотекстова база даних «Залізнична україніка» НБ УДУНТ (https://crust.ust.edu.ua/home) поповнилася електронною копією книги Земблинов, С. В. Задачник по станциям и узлам. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Трансжелдориздат, 1937. 95 с. (Сканувала Хилюта В.П.) https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/18338


Книга, що висвітлює питання перебудови і розвитку проміжних, дільничних і вузлових станцій, являє собою задачник з рішеннями, наведеними у вигляді схематичних креслень і коротких розрахунків. Книга була схвалена як навчальний посібник для студентів транспортних втузів і водночас могла слугувати посібником для інженерно-технічних працівників зі складання проєктів переоблаштування та розвитку залізничних станцій і вузлів.