0203

Підвищення ефективності швидкісного електрорухомого складу подвійного живлення з асинхронним тяговим приводом : монографія / А. М. Афанасов, Д. О. Забарило, Д. С. Білухін. - Дніпро : ТОВ підприємство "Дріант", 2022. - 158 с.

 

У монографії наведено основні результати досліджень з підвищення ефективності швидкісного електрорухомого складу подвійного живлення з асинхронним тяговим приводом.

Книга розрахована на студентів, які навчаються за спеціальністю «Електричний транспорт», а також інженерно-технічних працівників підприємств, що здійснюють розробку, створення та експлуатацію тягових засобів електричного транспорту.