0203

Транспортні вузли та системи міст: навчальний посібник/ О. О. Мазуренко, А. В. Кудряшов, Т. В. Болвановська, І. Я. Сковрон, В. В. Литвин. – Дніпро: Український державний університет науки і технологій, 2023. – 174 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо визначення пропускної здатності елементів транспортної мережі, рухливості міського населення та показників використання пасажирського транспорту. Розглянуті методи розрахунку інтенсивності руху на міських вулицях та рухливості міського населення, принципи функціонального зонування та планування структури міста. Наведено опис міського пасажирського транспорту, особливостей вантажного руху у містах та основних параметрів та принципів проектування транспортних вузлів.

Призначений для виконання практичних робіт, курсового та дипломного проєктування студентами, що навчаються у вищих навчальних закладах за напрямом 275 «Транспортні технології» і вивчають дисципліну «Транспортні вузли та системи міст».