1705

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК №7709 від 14.12.2022 р. 

До уваги науковців! У Вас з'явилась унікальна можливість отримати особистий міжнародний ідентифікатор автора ORCID. Для цього необхідно зареєструватися на сайті https://orcid.org/register , отримати цифровий код та повідомити його при поданні статті до редакції.

Редакція журналу заохочує міжнародне співробітництво та вітає колективні авторські роботи. Саме тому ми охоче публікуємо статті авторів із 2-ох і більше різних країн.

Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика


Рік заснування: 2011

Галузь та проблематика: Збірник має за мету висвітлення актуальних питань з проблем розрахунків, проєктування, будівництва, експлуатації та реконструкції мостів, тунелів і інших інженерних споруд, застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій будівництва, пошуку шляхів підвищення надійності та подовження довговічності інженерних споруд.

ISSN 2413-6212 (Online), ISSN 2227-1252 (Print)

Видання зареєстровано Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення (рішення № 924 від 28.09.2023, протокол № 22), ідентифікатор медіа R30-01396

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (технічні спеціальності – 192).

Періодичність: 2 рази на рік (червень і грудень)

Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)

Індексація журналу: Open Ukrainian Citation Index (OUCI), CrossRef, Ulrichsweb, WorldCatGoogle ScholarНаціональна бібліотека України імені В. І. ВернадськогоІнституційний репозитарій ДНУЗТ ім. В. Лазаряна

Засновник: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Головний редактор: Тютькін Олексій Леонідович, доктор технічних наук

Відповідальний секретар: Бондаренко Наталія Костянтинівна, асистент

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кафедра «Транспортна інфраструктура», ауд. 2401, м. Дніпро, Україна, 49010

Тел.: +38 (066) 290 45 18

e-mail: [email protected]