1705

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК №7709 від 14.12.2022 р. 

До уваги науковців! У Вас з'явилась унікальна можливість отримати особистий міжнародний ідентифікатор автора ORCID. Для цього необхідно зареєструватися на сайті https://orcid.org/register , отримати цифровий код та повідомити його при поданні статті до редакції (к. 263).

Редакція журналу заохочує міжнародне співробітництво та вітає колективні авторські роботи. Саме тому ми охоче публікуємо статті авторів із 2-ох і більше різних країн.

Антропологічні виміри філософських досліджень


Збірник наукових праць підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 2012
Галузь та проблематика:
У збірнику з філософських наук представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявлення та рефлексії в філософії науки, техніки, мови.
ISSN 2227-7242 (Print), ІSSN 2304-9685 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18742-7542P від 05.01.2012 р.

Видання внесено до Категорiї A "Переліку наукових фахових видань України" (наказ Міністерства освіти і науки України № 358 від 15.03.2019)  

Збірник зареєстровано в міжнародному каталозі періодичних видань UlrichswebTM Global Serials Directory, наукометричних системах Web of Science (Emerging Sources Citation Index), Crossref, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Index Copernicus, Google Scholar, DOAJ, InfoBase Index, WorldCat

Наукометричні показники журналу:
Index Copernicus
(Польща) - ICV 2022: 100

Періодичність: 2 раза на рік
Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Український державний університет науки і технологій
Головний редактор: Хміль В. В., доктор філософських наук
Заступник головного редактора: Малівський А. М., доктор філософських наук
Випусковий редактор: Колесникова Т. О., кандидат наук із соціальних комунікацій
Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 468, Дніпро, Україна, 49010
Тел.:
(056) 371-51-05
E-mail: [email protected][email protected]