1705

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК №7709 від 14.12.2022 р.

До уваги науковців! У Вас з'явилась унікальна можливість отримати особистий міжнародний ідентифікатор автора ORCID. Для цього необхідно зареєструватися на сайті https://orcid.org/register , отримати цифровий код та повідомити його при поданні статті до редакції.

Редакція журналу заохочує міжнародне співробітництво та вітає колективні авторські роботи. Саме тому ми охоче публікуємо статті авторів із 2-ох і більше різних країн.

Наука та прогрес транспорту


Рік заснування: 2003
Галузь та проблематика: Журнал має за мету висвітлення актуальних питань наукового супроводження транспорту, рухомого складу, транспортної інфраструктури, інформаційних й інтелектуальних систем на транспорті та оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, сучасних наукових підходів до розробки технологій, аналізу управлінських, економічних й екологічних аспектів роботи підприємств транспорту та транспортного будівництва.
ISSN 2307-3489 (Print), ІSSN 2307-6666 (Online)


Журнал зареєстрованорішенням Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення № 924 від 28.09.2023 та №2013 від 13.06.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19609-9409ПР від 29.12.2012 р.
Видання внесено до Категорiї Б "Переліку наукових фахових видань України" (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020; технічні науки).

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Crossref, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), DOAJ, Index Copernicus, Zenodo, OCLC WorldCat, "Україніка наукова".

Наукометричні показники журналу: 
Index Copernicus (Польща) - ICV 2022: 90.91
Google Академiя - hi-20


Періодичність: 4 разів на рік
Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Український державний університет науки і технологій
Головний редактор: Пічугов С. О., доктор фізико-математичних наук
Заступник головного редактора:
Козаченко Д. М., доктор технічних наук
Випусковий редактор:
Колесникова Т. О., кандидат наук із соціальних комунікацій
Адреса редакції:
вул. Лазаряна, 2, кім. 267, Дніпро, Україна, 49010
Тел.:
(056) 371-51-05
E-
mail:   [email protected];   [email protected]
Сайт: http://stp.diit.edu.ua/