2001
Наприкінці 2022 р. повнотекстова база даних «Металургійна україніка» НБ УДУНТ (ІПБТ) (http://ecat.diit.edu.ua/met/index.html ) поповнилася електронною копією книги Изгарышев, Н. А. Гальванопластика и гальваностегия. Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. 50,7 МБ. (Сканувала Верещак Т. Б.) (http://ecat.diit.edu.ua/met/m2022_9.pdf)

Запропонована книжка написана видатним фахівцем у галузі електрохімії проф. Н. А. Ізгаришевим. Чисто практичній частині передує коротка теоретична частина, що містить у собі повторення і подальшу теоретичну розробку того матеріалу, який повинен бути засвоєний учнями у шкільній роботі з хімії та фізики. 
Книга зберігається у фонді рідкісних та цінних видань Наукової бібліотеки УДУНТ (ІПБТ).