Посилатися на університет потрібно так:

  • Назва організації українською мовою: Український державний університет науки і технологій
  • Назва організації англійською мовою: Ukrainian State University of Science and Technologies
  • Адреса організації українською мовою: вул. Лазаряна, 2, Дніпро, Україна, 49010
  • Адреса організації англійською мовою:  Lazaryana St., 2, Dnipro, Ukraine, 49010


  • Стара назва організації українською мовою: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 
  • Стара назва організації англійською мовою: Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan


Посилатися на університетські журнали потрібно так:

  • Назва журналу українською мовою: Наука та прогрес транспорту
  • Назва журналу англійською мовою: Science and Transport Progress


Увага! Назва журналу '"Антропологічні виміри філософських досліджень" наводиться виключно в англійському перекладі: Anthropological Measurements of Philosophical Research