Всеукраїнський науково-практичний семінар

26 березня 2015 р. в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар "Інформаційний аналіз та інфометрична діагностика наукового документального потоку ВНЗ України" (за планом МОН). Перший семінар «Репозитарії, електронні журнали, електронні бібліотеки – створення, використання, інтеграція в міжнародний науковий інфопростір» із цього циклу відбувся 27 листопада 2014 року.
Цього разу семінар вийшов за рамки міжрегіонального, так як були представники з Дніпропетровської області, Києва, Запоріжжя, Бердянська, Рівного. 
Всього у семінарі взяли участь 95 фахівців, представників із 19 наукових бібліотек вищих навчальних закладів: Києво-Могилянскої академії, Криворізького національного університету, Криворізького педагогічного інституту, Криворізького економічного інституту, Криворізького металургійного інституту, Бердянського державного педагогічного інституту, Дніпродзержинського державного технічного університету, Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, Дніпропетровської медичної академії, Українського державного хіміко-технологічного університету, Дніпропетровського університету економіки та права імені А. Нобеля, Запорізького національного університету, Запорізького національного технічного університету, Запорізької державної інженерної академії, Запорізького державного медичного університету, Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне).
Традиційно семінар відкрив проректор з наукової роботи професор Мямлін С. В.
Директор науково-технічної бібліотеки ДНУЗТ, канд. наук із соціальних комунікацій Колесникова Т. О. виступила з доповіддю та провела майстер-клас «Університетська наука у світовому інформаційному просторі: моніторинг, бібліометрика, аналіз».
Заступник директор бібліотеки Києво-Могилянської академії, канд. наук із соціальних комунікацій (м. Київ) Назаровець С. А. провів майстер-клас«Альтметрікс: вимірювання впливу та видимості результатів наукових досліджень».
Науковий співробітник НТБ ДНУЗТ Миргородська А. І. розповіла про створення в університеті бази даних «Публікаційний профіль університетської науки», яка дозволить збирати відомості, необхідні для формування звітності університету, а також для представлення наукової діяльності університету в глобальній мережі Інтернет.
Зав. сектором бібліотечно-інформаційного навчання користувачів НТБ ДНУЗТ Аксьонова О. Ю. розповіла про досвід із підвищення кваліфікації працівників бібліотеки, представивши презентацію «Самоосвіта як засіб підвищення ефективності професійної діяльності».
Зав. відділом бібліотечно-інформаційних технологій Савельєва О. А.продемонструвала презентацію «Підвищення наукометричних показників» з використанням наукометричних баз.
В трьох комп’ютерних класах були проведені практичні заняття зі всіма бажаючими учасниками семінару:

  • із пошуку інформації в глобальному каталозі відкритого доступу DOAJ;
  • реєстрація в Google Академії;
  • отримання ідентифікатору автора ORCID;
  • ознайомлення з системами «Український індекс наукового цитування» та «Бібліометрика української науки».

Всі учасники семінару отримали Сертифікати від Української бібліотечної асоціації.
 
Інформаційний лист
Допоміжний матеріал
Фотозвіт