Основні вимоги до включення наукових журналів та збірників до наукометричних баз даних